Sunday, 13 April 2014

Quick update...

Today I started applying the textile medium to fix the colours, it was a little scary at first, but luckily it went ok.

Vandaag begonnen met het fixeren, het was even spannend maar het gaat gelukkig goed.
De bottom half is coloured in with the Inktense pencils and the top half is after applying the textile medium. The colours really pop out and come to life!

Het onderste gedeelte is ingekleurd met de Inktense potloden en het bovenste gedeelte is na het aanbrengen van het textiel medium. De kleuren komen nu echt tot leven!

Have a nice Sunday!

Essie

Sunday, 6 April 2014

the pencils are getting shorter..


Yes, I'm still busy with my latest project, I have about 80% coloured in now.
As you can see some colours are used a bit more than others..hahaha :)
Every available hour is now spend on this and the Easter weekend is coming up and I am definitely going to make some good use of that extra free time!
As I don't want to show any pictures of my quilt here just yet, what I can do is show you the quilt that inspired me to start mine.

Ja, ik ben nog steeds heel druk bezig met mijn laatste project, ik heb nu zo ongeveer 80% ingekleurd.
Zoals je kunt zien worden sommige kleuren iets meer gebruikt dan anderen..hahaha :)
Ieder uurtje dat ik even tijd heb wordt er nu aan besteed, het paasweekeinde komt eraan en ik ga zeker goed gebruik maken van deze extra vrije dagen!
Ik kan helaas nog geen foto's laten zien waar ik precies mee bezig ben, maar wat ik wel kan doen is de quilt laten zien die mij heeft geïnspireerd om aan mijn quilt te beginnen.


Isn't it amazing ...!?!,  this quilt is made by Maria Elkins and is called "Windblown"
It is a painted wholecloth and freemotion machine quilted.
Check out more of Maria's beautiful quilts here:
http://mariaelkins.com/portfolio/


Is het niet geweldig...!?!,  deze quilt is gemaakt door  Maria Elkins en heet "Windblown"
Het is een zogenaamde "wholecloth", het is geschilderd op stof en uit de vrije hand doorgequilt.
Als je meer van Maria's prachtige quilts wilt zien, kijk dan eens op haar website:

'till next time!
Essie

Tuesday, 18 March 2014

Workshop with the Bee


Afgelopen zaterdag hebben we een gezellige dag gehad met de Bee, ik had een workshop appliqueren voorbereid en van de blokken die we hebben gemaakt gaan we een quilt maken die we willen ophangen in "De Serre", de ruimte waar we iedere 2 weken samen komen. 

On Saturday we had a lovely day with the Bee, I had prepared a workshop applique and with the blocks we made we want to make a quilt to hang up in "De Serre" where we meet every other week.


Mijn vriendin had samen met haar buurvrouw een heerlijke lunch voor ons gemaakt en ook een erg lekkere cake voor bij de koffie.

My friend together with her neighbour had prepared a jummy lunch for us and also some delicious cake  for with the coffee in the morning.


Bedankt Riet voor het gebruiken van je foto's, ik had mijn camera wel bij me maar was zo druk bezig dat ik vergeten ben om foto's te maken.

Thank you Riet for using your pictures, ofcourse I had my camera but was too busy to think about taking some pictures.

Verder ben ik bezig geweest met mijn "Oude Meesters" quilt voor OEQC in Veldhoven dit jaar, het begint langzaam aan ergens op te lijken.
Zondag een flink stuk gedaan, best lastig om de huidtinten goed te krijgen.

What else have I been up to, last Sunday I worked on my "Old Masters" quilt for the OEQC in Veldhoven this year. It is starting to take shape now, it is quite tricky getting the skin tones right.Heb Dear Jane maar even op pauze gezet, dit heeft voorlopig even voorrang, de sluitingsdatum voor aanmelden is 10 mei, en dat is het al gauw!

I have officially put my Dear Jane on hold, have to work on this now as the deadline for entry is 10 May, and that is pretty soon!

'Till next time!
EssieSunday, 23 February 2014

Quilt bee and Jane

De afgelopen weken waren weer ontzettend druk, en helaas weinig tijd gehad om te handwerken...afgelopen zondag een heerlijk dagje uit gehad, we zijn naar de Handwerkbeurs geweest in Zwolle met een aantal van onze Bee en afgelopen woensdag was onze Bee avond.
Hier is Henny die haar sampler laat zien aan Riet (links) en Bea (rechts)..ze heeft prachtige diepe rode kleuren gecombineerd met roze en groene stoffen.

Last couple of weeks have been busy again, and I'm finding it hard to find the time to do some stitching...last sunday we had a lovely day out, we went to the "Handwerkbeurs" in Zwolle. This is a craft fair with shops that sell anything to do with needlework, from knitting to embroidery to felting and of course quilting! 

And on wednesday we had our Bee evening.
Here is Henny showing her sampler to Riet (left) and Bea (right)...lovely colour combination with the deep reds, the pinks and greens.


Zij en een aantal anderen zijn de cursus machine patchen aan het volgen bij Marijke Hesse waarbij ze ook speciale randstoffen in de blokken verwerken.
Dit zijn een aantal blokken van Riet.


She and some others in our Bee are following a class with Marijke Hesse on machine patching and they are also using special border fabrics in these blocks.
These are Riet's blocks.
Petra is bezig deze kleurige sampler van de cursus die zij volgt bij de quiltwinkel "Quiltbee" in Dordrecht.
Niet duidelijk te zien op de foto maar de hoekblokken hebben bloemen in trapunto. De quilt wordt met de Quilt-as-you-go methode aan elkaar gezet...ze doet alles met de hand.

Petra is working on this colourful sampler, she is following a class in a quiltshop in Dordrecht called "Quiltbee".  Not very clear in the picture, but the blocks in the corners have trapunto flowers.  The blocks are joined with the Quilt-as-you-go method..she is making this quilt by hand.


En tenslotte nog een kleine update van mijn Jane blokjes, niet zoveel als ik had gehoopt te maken, maar  het zijn er toch weer 2 die af zijn!

Dit is blok E-13, "Moth in a web"
Ik heb dit blok opnieuw getekend zodat hij meer lijkt op het originele blok uit Jane's quilt. Het blok dat in het boek staat is toch wel heel verschillend. Het is genaaid op een ondergrond (ook wel paper pieced of foundation pieced)

Last but not least a litlle update on Jane, not as much as I would have liked to have done, but nevertheless still 2 more blocks that are finished!
This is block E-13 called "Moth in a web"
I have redrafted this block to look more like the original block from Jane's quilt. The block in the book is quite different. Mostly foundation pieced.


En het andere blok is E-9, "Quilt Jail"
Wederom foundation pieced.

And the other block is E-9, "Quilt Jail", also foundation pieced.
Meer heb ik niet te melden, ik ga nu naar boven om wat te werken aan mijn "Old Masters" quilt.

That's it for today, right now I am going up to do a little work on my "Old Masters" Quilt.

Have a nice day and see you soon!
EssieSunday, 9 February 2014

A little behind with Jane..


It has been a very busy week at work this week and I'm starting to get a little behind schedule on my Dear Jane..


Completed these blocks over the last couple of weeks:


This one is block E-12 "Mary Ruth's Corset"
and is completely foundation pieced.The one below is block F-3 "Snowball", also foundation pieced.
Blocks E-10 / E-6 and E-5 are nearly done, still need to do the applique bits to finish those.

Once they are done (hopefully this week)  I will be sort of back on schedule with 7 blocks for this year.


Yesterday I prepared the foundation pieces for blocks E-9 and E-13.
For E-13 I also redrafted the block to look more like Jane's original block.


Today I have finally started on my "Old Masters" quilt...
Don't want to reveal to much but here part of it taped to the window...my makeshift light-box.

People outside must be wondering : " What on earth is she doing up there!?"..hahaha!

Fingers crossed with this one..;)) Hope what I have in mind is going to work!


Have a good week,
'till next time!
Essie

Sunday, 2 February 2014

Making some tests..

with my new Inktense pencils on a few scrap pieces of fabric.


The piece on the bottom left is coloured with the Inktense pencils, it is a little paler than the rest.
The one next to that is treated with Textile Medium after the colouring, it made the colours really pop and come to live!
Also the one next to that which is treated with a 50/50 mix of water and Textile Medium looks good.
The one treated with just water, the one on the top right, didn't come out so well as the colours have bled outside the shape.
I have heat set the right side of all the pieces with my iron and will now wash them to see how they hold up..

More to follow..
Essie

Sunday, 26 January 2014

Foundation Piecing with interface

Recently I joined a Yahoo group called Dear JaneSQT.
This group is for everyone who is making or wants to take on the journey to make a Dear Jane quilt and it is a great way to share and also for support.

Onlangs ben ik lid geworden van een Yahoo groep genaamdDear JaneSQT.
Deze groep is voor iedereen die een Dear Jane gaat of wil gaan maken en is ontzettend leuk om op deze manier met anderen te delen en ook voor steun.

Some of the ladies in the group asked me about my method of foundation piecing using interface, so I've made a little tutorial.

Sommige dames in de groep vroegen mij naar mijn werkwijze van "foundation piecing" (het werken op een ondergrond) met vlieseline, dus hieronder een korte uitleg.


I will show you my method by making a relatively easy Dear Jane block,  called Snowball (F-3).
I copy all my patterns directly from the book.

Ik zal jullie mijn methode laten zien tijdens het maken van een redelijk eenvoudig Dear Jane blok, genaamd "Snowball" (F3)

For my foundation piecing I use a very thin interfacing, I believe this one is "Vlieseline L-11"

Voor het werken op een ondergrond gebruik ik dunne Vlieseline, L-11 is dit geloof ik.


As this block cannot be pieced in one, we will need to divide it into sections (see red lines on picture).

Aangezien we dit blok niet in een stuk kunnen maken, moeten we het in stukken verdelen (zie de rode lijnen in de foto).


Trace each section onto the interfacing.
I always use a fine mechanical pencil for two reasons, you never need to sharpen it and it will always draw fine lines.
For straight lines I normally use my ruler.
Be careful with the interfacing as it is very delicate, press too hard with your pencil and it will tear easily.

Neem de lijnen van de delen over op de Vlieseline.
Ik gebruik altijd een vulpotlood ten eerste vanwege het feit dat je nooit je punt hoeft te slijpen en ten tweede geeft het een mooie smalle lijn.
Voor de rechte lijnen gebruik is meestal mijn liniaal.
Wees voorzichtig met de Vlieseline, als je te hard drukt met je potlood kan het makkelijk scheuren.If you like you can put numbers on the pieces to show the order in which to sew. (see picture)
Please note that because we will be sewing on the drawn lines of the interfacing and the fabric will be at the back the block will eventually be a mirror image. For this block it doesn't matter as it is symmetrical. If not you can always redraw on the reverse side of the interface.


Als je het fijn vindt kun je de stukjes nummeren in de naaivolgorde. (zie foto)
Let op..omdat we naaien op de getekende lijnen en de stof aan de achterkant komt van de vlieseline hierdoor wordt het blok spiegelverkeerd. Voor dit blok maakt het niet uit want het is symmetrisch. Anders kun je de lijnen eventueel nogmaals overtrekken aan de andere kant van het Vlieseline. 


Cut out all the pieces you will need with a generous seam allowance. Better to cut a little bit off than to be just that little bit too short.
I always add a little extra on the outer edges of the block as well. (I mark them with "X" on my interface)

Knip alle benodigde stukjes uit met een ruime naad. Beter een stukje afknippen later dan net een klein stukje te kort komen.
Ik neem ook altijd iets extra naad aan de buitenranden van het blok. (ik zet voor het gemak een "X" bij deze randen op het vlies)


Pin your fabric to your interfacing wrong sides together.
As it is see-through you can easily "fussy-cut" a specific part of your fabric.

Speld je stof op je Vlieseline, verkeerde kanten tegen elkaar. 
Omdat het doorzichtig is kun je heel goed een specifiek stukje uit je stof selecteren.
Flip around, now pin your next piece of fabric to be sewn right sides together. If you've numbered this piece will be number 2.


Draai om en speld je volgende stukje stof hieraan met de goede kanten tegen elkaar.
Als je hebt genummerd is dit stukje 2.
Flip again and sew the line between piece 1 and 2
Sew the drawn line of the interfacing through all layers.

Draai weer om en naai de lijn tussen stukje 1 en stukje 2. Naai op de getekende lijn op het vlies door alle lagen.
Carefully fold back the interfacing and cut the seam allowance even.

Vouw voorzichtig het vlies terug en knip de naad netjes bij.
Fold over the piece you've sewn and finger press (or better use an iron) the piece.
In this matter sew all the pieces together.

Vouw het stukje dat je hebt genaaid om en strijk met je nagel of beter met een strijkijzer. 
Naai op deze wijze alle stukjes aan elkaar.


Once you've done that you should now have three completed sections and all you now need to do is sew these together..

..and your block will be finished!

Nu heb je als het goed is drie stukken compleet en het enigst wat nog rest is deze aan elkaar te naaien..

..en je blok is af!


I hope this explanation was helpful in some way to someone?
If you have any questions please don't hesitate to contact me, feel free to ask.

Ik hoop dat ik met deze informatie iemand heb kunnen helpen?
Als iemand vragen heeft neem gerust kontakt op.

"Till next time!
Essie

Friday, 24 January 2014

Great Bee evening out..

Last wednesday we had our first ever evening out with our Bee.

We were invited to visit our local quiltshop "Da's Tof".  

After a warm welcome by Anita en Magda we first took it easy with a nice cup of coffee/tea and the cat came looking for some company too, of course taking a look around the shop in the mean time.Afgelopen woensdag hadden we ons allereerste Bee uitje.
We waren uitgenodigd bij de quiltwinkel "Da's Tof".  

Na een hartelijk welkom door Anita en Magda eerst even lekker bijkomen met een lekker bakje koffie/thee en ook de poes kwam nog even de gezelligheid opzoeken, en ondertussen natuurlijk gelijk even rondsnuffelen in de winkel.
We got really spoiled too, we each got a little packet with 5 different spools of Aurifil threads and also some embroidery threads.

Anita from the shop told us a lot about the variety in threads and we also had a little fabric sandwich so we could try them out. 

We zijn nog goed verwend ook, we kregen allemaal een pakketje met 5 verschillende klosjes Aurifil garen en ook nog wat borduurgarens.
Anita van de winkel heeft ons een hoop verteld over de verschillen in garens en we hadden ook een kleine stof-sandwich erbij gekregen zodat we de garens gelijk konden uit proberen.After saying our goodbyes and with promises to visit the shop sometime very soon, we went home very happy and satisfied.
Anita and Magda, thank you so much for a successful and fun evening!

Na een hartelijk afscheid en met de belofte dat we allemaal binnenkort een bezoek zullen brengen aan de winkel, gingen we allemaal tevreden weer naar huis.
Anita en Magda ontzettend hartelijk bedankt voor een zeer geslaagde avond!

Till next time!
Essie


Sunday, 19 January 2014

First two "Janes" for 2014

Been back at work for 2 weeks now which I must admit did take some getting used two after spending the last year at home on a kinda sabbatical... 
so haven't really had a lot of time to do any quilting.
Have finished these two blocks for my Dear Jane, which I actually started between the Christmas and New Year period...but just didn't get around to posting them on the blog yet.E-3, "Paddle Wheels"
This one I pieced traditionally...

... and E-4, " Buffalo Tree Hopper.
The larger sections were traditionally pieced and the smaller pieces of the corners were foundation pieced.
Love this blue fabric!


Working on block E-5 which is nearly done, still need to applique the middle circle.  Also done the foundation piecing on the middle part of block E-6.

In between work I have been working on my "Old Masters" quilt design for the OEQC competition this year.
Took the final design to the printers to get it enlarged on Friday and will pick it up tomorrow on the way to work. So fingers crossed it will come out OK.
From this pattern I will transfer the design on to the fabric. Before that I will need to make a couple of tests though..will keep you posted!

See you next time!
EssieSunday, 5 January 2014

A new year = new beginnings

First of all a very good 2014 to everyone! May all your dreams and wishes come true for you.


With a fresh new slate/year ahead of us we all try our best to do the right thing.
We all start the new year with the best intentions, and just like everyone else I too will try to lose some weight, exercise more, eat more healthier, tidy up a little more often and so on..
But I won't get into too much detail with those, I'm sure you know what they are all about.. ;-)) LOL

I will however share with you my to-do list for this year when it comes to the "quilty" side of things.
Done it last year and I must say..it worked for me! So here it is for this year..

1) Continue with my Dear Jane, try and do 1 block a week as I have done last year.
2) Make a quilt for this year's OEQC competition, theme "Old Masters"
(entry date probably by May some time, so this one has a deadline)
3) Try and do a post at least once a week on my blog.
4) I've been asked to make a quilt for my local quilt shop "Da'sTof" (which I'm quite excited about!)

Don't want the list too big, because I'm not sure how things will go this year in terms of work, but if there is time I want to try and finish some UFO's as well.

Do you have any plans for this year?

Essie