Tuesday, 29 September 2015

(Almost) Finished!!

I've been busy,
Ben druk bezig geweest, 


putting on the final touches on my quilt, adding beads and applique pieces..
met de puntjes op de 'i' van mijn quilt, er zijn kralen aangezet en vierkantjes geappliceerd..

And then some final quilting..
Toen de laatste stukjes doorgequilt..

Squared the quilt and finally I could put the binding on! Yeah!
Now only a tunnel and a label to do and then it is really, really finished..;))

De quilt netjes recht gesneden en toen mocht eindelijk de bies eraan!! Jippie!
Nu alleen nog de tunnel aanzetten en een label maken en dan istie echies klaar..;))
Finally as promised a few pictures of the exhibition of quilts from Colorminds held in the "Bergkerk" in Deventer. Here is a small selection:
 
Tot slot had ik vorige keer beloofd nog een paar foto's te laten zien van de tentoonstelling van Colorminds in de Bergkerk in Deventer.
Had er minder foto's gemaakt dan ik dacht, hier is een kleine selectie:

Let the sunshine in II - Marjolein van Wijk

(forgot to write down who made this)

Golden Gate Bridge - Nienke Smit
Detail

Keep Faith - Marjolein van Wijk


'till next time!
EssieMonday, 14 September 2015

Quilts in Deventer


 Zo even een snel blogje.
Gisteren naar de tentoonstelling van het Quiltersgilde geweest in Deventer.
We hadden besloten met het pontje over te varen..erg leuk!

De kerk is al in zicht..

 Het was weer erg gezellig, we waren met zn drietjes.
Dit keer een kleine buit, 2 gele lapjes voor de sterren quilt en het lapje met de balletjes kon ik echt niet laten liggen.. ;))


Veel mooie quilts gezien, ze waren allemaal erg mooi en zeer de moeite waard te bekijken, maar kan ze niet allemaal laten zien, dus hieronder een kleine selectie:

"Inktvis" van Nel Berkhouwer-Sijbrands
"Colourmadness" van Marlies Janssen
"Colorful Wedding" van Lynn ten Kate
"Bright Beginning" van Inge van Velzen-van Leeuwen
"Rolde Beauty" van Henny Meerman
"De tijd vliegt net als de ganzen" van Wil van Wijk

We zijn ook nog naar de tentoonstelling van Art quilts geweest in een andere kerk iets verderop, hiervan laat ik volgende keer wat foto's zien.

'till next time!
Essie

Wednesday, 26 August 2015

Accepted..

Good news, got the official letter in the mail yesterday..my quilt has been accepted at the OEQC and is definitely going to Maastricht in October.

Gisteren viel de officiёle brief op de mat (nou ja.. eigenlijk viel het in de brievenbus)..mijn quilt is geaccepteerd bij de OEQC en gaat in oktober naar Maastricht.

Most of the background quilting is done, only the borders left to do, and lastly some finishing touches with beads.

Het meeste quiltwerk is nu gedaan, alleen nog de randen te gaan..en dan de puntjes op de i door met wat kralen te versieren.

Last week I completed block 2 and 3 of the stars BOM.


Vorige week de laatste hand gelegd aan blok 2 en 3 van de sterren BOM.Yesterday made a start with block 4..
Gisteren begonnen aan deel 4..
Written the colours down on a copy of the pattern and cut out all the pieces, then cut out all the fabric pieces and sorted all these in two boxes, 1 for all the A-parts and 1 for all the B-parts ..
next time I will lay them all out, this way I will make sure not toget the same fabrics next to eachother.. and then make little packages for each paperpiecing part..ready to be sewn together.
Op een kopie van het patroon eerst alle kleuren ingevuld en toen alle deeltjes uitgeknipt, de stofjes daarbij uitgeknipt en gesorteerd in 2 doosjes, 1 doos met alle delen A en 1 doosje met alle delen B ..
volgende keer alles uitleggen om ervoor te zorgen dat niet 2 dezelfde stofjes naast elkaar komen te liggen, en dan voor ieder paperpiecing onderdeel stapeltjes maken...klaar om in elkaar te zetten.

That's all for now..
Meer de volgende keer..

'till next time!
Essie

Sunday, 16 August 2015

Part one finished and a short break..

This last week I have finished part 1 of the star BOM..
Deze afgelopen week deel 1 afgemaakt van de sterren BOM..
We had a nice couple of days away in Germany, enjoying the views over the Mosel river while sitting on a lovely terrace overlooking the river and enjoying a lovely meal..


We zijn ook nog lekker een paar dagen er tussenuit geweest naar Duitsland, lekker op een prachtige terras van een heerlijke maaltijd genoten met mooi uitzicht op de Moezel....and when you come across a sign like this you have got to take a picture!
..en dan kom je onderweg dit bord tegen en dan moet je daar natuurlijk een foto van maken!On Saturday we had a summer meeting with the Bee, Henny invited us at her lovely garden where we had coffee and cake. Catching up with all the latest and ofcourse a little sewing as well..
The weather was cloudy but luckily it stayed dry..took some pictures but unfortunately no good ones..sorry :(

Afgelopen zaterdag hadden we een gezellige koffie (met natuurlijk wat lekkers) met de Bee bij Henny op de tuin.
Het was even kiele kiele wat betreft het weer maar gelukkig bleef het nog even droog..
Het was weer reuze gezellig..lekker even bijgekletst en natuurlijk werd er gehandwerkt..helaas geen foto's, in ieder geval geen goede..sorry :(I pieced together another part of my star quilt and done some more when I got home.
Looks like I might finish part 2 and 3 this week if all goes well..


 


Heb weer een stukje van mijn sterren quilt gedaan en thuis nog lekker even doorgewerkt.

Als het zo doorgaat denk ik dat ik deel 2 en 3 af ga krijgen deze week..

But first things first..next week I need to work on finishing the quilting on my Indian Quilt..I still have next week off so I should get a lot done if i put my mind to it.. ;))

Maar allereerst wil ik volgende week verder met het doorquilten van mijn Indianen quilt..
Ik heb volgende week ook nog lekker vrij dus als ik er even voor ga zitten moet ik denk ik wel een eind komen!.. ;))

'till next time!
Essie


Saturday, 8 August 2015

Another star and some more..


Looking back done quite a bit this last week.
Prepared all the pieces for my third star, traced the patterns onto interfacing, cut out all the pieces and made little packages..


De afgelopen week al met al toch nog aardig wat gedaan.
Eerst de derde ster voorbereid, patronen overgenomen op vlies, alle stukjes uitgesneden en pakketjes gemaakt..


Once that was done, it didn't take long to piece together.


Zodra dat was gedaan duurde het niet lang om het blok in elkaar te zetten.

The most time was spent deciding on what fabric to use, sitting on the floor in my pj's surrounded with all the different fabrics, no picture but i'm sure you can imagine!! ..;))  I decided to go for just orange on this one.

De meeste tijd zat in het kiezen van de stof, al zittend op de vloer in mijn pyama met alle stofjes rondom me heen verspreid, geen foto gemaakt maar je kunt het je vast wel voorstellen!! .. ;))
Heb besloten om deze helemaal in het oranje te maken.


I've also been busy with the blocks that will go in between the star blocks.
Verder ben ik ook nog bezig geweest met de blokken die tussen de sterren gaan komen.


And in between done some quilting too.
I prefer to neatly tug away all my loose threads, just as you would when hand quilting. For that I use a special needle, it is a needle that has a little hook in its eye so you can just click in two threads at a time, it is really easy and quick.

En tussendoor ook nog wat gequilt. 
Ik hou er niet van om de draadjes af te knippen en werk ze altijd netjes weg, zoals je bij het handquilten ook zou doen. 


Ik gebruik hiervoor een speciale naald, deze heeft een oog met een haakje zodat je de draad er in kan klikken ipv door het oogje te steken, werkt heel gemakkelijk en vlug want je kunt 2 draden tegelijk nemen.

Have a nice day and see you soon!

'till next time!
Essie

Thursday, 30 July 2015

A start on the stars

Made a start with the stars for my new BOM , it is for our Bee and we will start it in sep/oct this year, so would like to be a few blocks in front of the rest..;))
Een begin gemaakt met de sterren voor mijn nieuwe blok van de maand voor onze Bee en we gaan ermee beginnen in sep/okt dit jaar, dus wil graag een paar blokken vooruitlopen..;))Every month there will actually be a choice of 2 different stars, this is the block I have chosen for part 1 of this BOM.
Around all the stars blocks there will be a background of little squares and rectangles and also mini stars.

Iedere maand staat er een ster centraal, of eigenlijk twee want er kan gekozen worden tussen 2 verschillende sterren, en hieromheen komt dan nog een achtergrond van allerlei blokjes en rechthoekjes en ook mini sterretjes.
Dit is de ster die ik gekozen heb voor het eerste deel van deze BOM
..and this is the star of my choice for part two, this one is a little smaller.
..en dit is mijn keuze voor deel 2, hij is een ietsje kleiner.
 

The finished quilt will be about 1 meter 50 square (not including the border) and will have 11 stars in total.
De uiteindelijke quilt wordt (zonder de rand) ongeveer 1 meter 50 in het vierkant en er komen in totaal 11 sterren in.These star blocks are lots of fun to make, just loving all these bright colours.  I'm now going to see what star to make for part 3 and what fabrics to use.
...so much fun!!
Deze ster blokken zijn echt erg leuk om te maken, en ben dol op deze vrolijke kleuren. Ik ga nu kijken welk blok ik ga gebruiken voor deel 3 en welke stofjes daar bij passen
...zo ontzettend leuk om te doen!!

Have a nice day and see you soon!

'till next time!
Essie


Saturday, 25 July 2015

Too long..

It has been too long since I last posted..more than a year. But I am back and will try my best to post more often!
Het is alweer veel te lang geleden sinds ik mijn laatste blog heb geschreven. Maar ik ben weer terug en hoop toch weer wat vaker te gaan bloggen!

Referring to my last post, I did finish the quilt (just in time). Had a lot of problems with the quilting, my machine kept skipping stitches. So frustrating, that meant stopping, unpicking en starting again...the quilt nearly went flying (out the window!) LOL
But it was worth it in the end as (to my big surprise) I was rewarded with a second prize  :)))

Om een link te maken naar mijn laatste bericht, ik heb de quilt af gekregen (net op tijd). Had erg veel last met het doorquilten, mijn machine bleef steeds steken overslaan. Heel frustrerend, telkens stoppen, uithalen en weer opnieuw...het scheelde niet veel of hij was gaan vliegen (uit het raam!) LOL
Maar het was het dubbel en dwars waard want tegen mijn verwachting in toch nog een tweede prijs gewonnen  :)))

All the awarded quilts went on tour and this year they went to Moscow, to my big surprise they had used a picture of my quilt in their catalogue. If any one can read Russian?..I would love to know what it says?? 

De prijswinnende quilts zijn dit jaar o.a. naar een quilt tentoonstelling in Moskou geweest, en tot mijn grote verbazing stond er in het catalogus boekje een foto van mijn quilt. Als iemand russisch kan lezen?..ik ben wel erg benieuwd naar wat er staat??But back to the present day...I have not been idle and am busy with this year's quilt for the OEQC. The theme is "The People" and I am making something with:

Maar nu weer terug naar het hier en nu...ik heb natuurlijk niet stil gezeten en ik ben alweer druk bezig met de quilt van dit jaar voor het OEQC. Het thema dit jaar is "Het volk" en ik ben iets aan het maken met:


Paperpiecing, these pieces have lots of tiny strips, and thus a lot of cutting..

Paper piecing, deze stukken hebben heel veel piepkleine stroken, levert dus ook heel veel snij- afval op...
This piece is also done with paper piecing..
Ook gemaakt met paper piecing..And it wouldn't be one of my quilts without a drawing in it, first drawn with a waterproof pen en then coloured in with Inktense pencils..

En het zou mijn quilt niet zijn zonder een tekening erin, eerst getekend met een watervaste pen en daarna ingekleurd met Inktense potloden..

Right now I have started the quilting, beginning with the center medaillon.

Ben nu begonnen met het doorquilten, als eerste het medaillon in het midden.

Meanwhile I have also started something completely different, I am preparing the new Block of the Month for our Bee, this time it is going to be a star quilt...but more on that next time!

Ben inmiddels ook begonnen met een heel ander project, ben de nieuwe Blok van de Maand aan het voorbereiden voor onze Bee, deze keer wordt het een sterren quilt...maar meer daarover volgende keer!

Have a nice day and see you soon!
'till next time!
Essie