Sunday, 13 April 2014

Quick update...

Today I started applying the textile medium to fix the colours, it was a little scary at first, but luckily it went ok.

Vandaag begonnen met het fixeren, het was even spannend maar het gaat gelukkig goed.
De bottom half is coloured in with the Inktense pencils and the top half is after applying the textile medium. The colours really pop out and come to life!

Het onderste gedeelte is ingekleurd met de Inktense potloden en het bovenste gedeelte is na het aanbrengen van het textiel medium. De kleuren komen nu echt tot leven!

Have a nice Sunday!

Essie

Sunday, 6 April 2014

the pencils are getting shorter..


Yes, I'm still busy with my latest project, I have about 80% coloured in now.
As you can see some colours are used a bit more than others..hahaha :)
Every available hour is now spend on this and the Easter weekend is coming up and I am definitely going to make some good use of that extra free time!
As I don't want to show any pictures of my quilt here just yet, what I can do is show you the quilt that inspired me to start mine.

Ja, ik ben nog steeds heel druk bezig met mijn laatste project, ik heb nu zo ongeveer 80% ingekleurd.
Zoals je kunt zien worden sommige kleuren iets meer gebruikt dan anderen..hahaha :)
Ieder uurtje dat ik even tijd heb wordt er nu aan besteed, het paasweekeinde komt eraan en ik ga zeker goed gebruik maken van deze extra vrije dagen!
Ik kan helaas nog geen foto's laten zien waar ik precies mee bezig ben, maar wat ik wel kan doen is de quilt laten zien die mij heeft geïnspireerd om aan mijn quilt te beginnen.


Isn't it amazing ...!?!,  this quilt is made by Maria Elkins and is called "Windblown"
It is a painted wholecloth and freemotion machine quilted.
Check out more of Maria's beautiful quilts here:
http://mariaelkins.com/portfolio/


Is het niet geweldig...!?!,  deze quilt is gemaakt door  Maria Elkins en heet "Windblown"
Het is een zogenaamde "wholecloth", het is geschilderd op stof en uit de vrije hand doorgequilt.
Als je meer van Maria's prachtige quilts wilt zien, kijk dan eens op haar website:

'till next time!
Essie