Sunday, 26 January 2014

Foundation Piecing with interface

Recently I joined a Yahoo group called Dear JaneSQT.
This group is for everyone who is making or wants to take on the journey to make a Dear Jane quilt and it is a great way to share and also for support.

Onlangs ben ik lid geworden van een Yahoo groep genaamdDear JaneSQT.
Deze groep is voor iedereen die een Dear Jane gaat of wil gaan maken en is ontzettend leuk om op deze manier met anderen te delen en ook voor steun.

Some of the ladies in the group asked me about my method of foundation piecing using interface, so I've made a little tutorial.

Sommige dames in de groep vroegen mij naar mijn werkwijze van "foundation piecing" (het werken op een ondergrond) met vlieseline, dus hieronder een korte uitleg.


I will show you my method by making a relatively easy Dear Jane block,  called Snowball (F-3).
I copy all my patterns directly from the book.

Ik zal jullie mijn methode laten zien tijdens het maken van een redelijk eenvoudig Dear Jane blok, genaamd "Snowball" (F3)

For my foundation piecing I use a very thin interfacing, I believe this one is "Vlieseline L-11"

Voor het werken op een ondergrond gebruik ik dunne Vlieseline, L-11 is dit geloof ik.


As this block cannot be pieced in one, we will need to divide it into sections (see red lines on picture).

Aangezien we dit blok niet in een stuk kunnen maken, moeten we het in stukken verdelen (zie de rode lijnen in de foto).


Trace each section onto the interfacing.
I always use a fine mechanical pencil for two reasons, you never need to sharpen it and it will always draw fine lines.
For straight lines I normally use my ruler.
Be careful with the interfacing as it is very delicate, press too hard with your pencil and it will tear easily.

Neem de lijnen van de delen over op de Vlieseline.
Ik gebruik altijd een vulpotlood ten eerste vanwege het feit dat je nooit je punt hoeft te slijpen en ten tweede geeft het een mooie smalle lijn.
Voor de rechte lijnen gebruik is meestal mijn liniaal.
Wees voorzichtig met de Vlieseline, als je te hard drukt met je potlood kan het makkelijk scheuren.If you like you can put numbers on the pieces to show the order in which to sew. (see picture)
Please note that because we will be sewing on the drawn lines of the interfacing and the fabric will be at the back the block will eventually be a mirror image. For this block it doesn't matter as it is symmetrical. If not you can always redraw on the reverse side of the interface.


Als je het fijn vindt kun je de stukjes nummeren in de naaivolgorde. (zie foto)
Let op..omdat we naaien op de getekende lijnen en de stof aan de achterkant komt van de vlieseline hierdoor wordt het blok spiegelverkeerd. Voor dit blok maakt het niet uit want het is symmetrisch. Anders kun je de lijnen eventueel nogmaals overtrekken aan de andere kant van het Vlieseline. 


Cut out all the pieces you will need with a generous seam allowance. Better to cut a little bit off than to be just that little bit too short.
I always add a little extra on the outer edges of the block as well. (I mark them with "X" on my interface)

Knip alle benodigde stukjes uit met een ruime naad. Beter een stukje afknippen later dan net een klein stukje te kort komen.
Ik neem ook altijd iets extra naad aan de buitenranden van het blok. (ik zet voor het gemak een "X" bij deze randen op het vlies)


Pin your fabric to your interfacing wrong sides together.
As it is see-through you can easily "fussy-cut" a specific part of your fabric.

Speld je stof op je Vlieseline, verkeerde kanten tegen elkaar. 
Omdat het doorzichtig is kun je heel goed een specifiek stukje uit je stof selecteren.
Flip around, now pin your next piece of fabric to be sewn right sides together. If you've numbered this piece will be number 2.


Draai om en speld je volgende stukje stof hieraan met de goede kanten tegen elkaar.
Als je hebt genummerd is dit stukje 2.
Flip again and sew the line between piece 1 and 2
Sew the drawn line of the interfacing through all layers.

Draai weer om en naai de lijn tussen stukje 1 en stukje 2. Naai op de getekende lijn op het vlies door alle lagen.
Carefully fold back the interfacing and cut the seam allowance even.

Vouw voorzichtig het vlies terug en knip de naad netjes bij.
Fold over the piece you've sewn and finger press (or better use an iron) the piece.
In this matter sew all the pieces together.

Vouw het stukje dat je hebt genaaid om en strijk met je nagel of beter met een strijkijzer. 
Naai op deze wijze alle stukjes aan elkaar.


Once you've done that you should now have three completed sections and all you now need to do is sew these together..

..and your block will be finished!

Nu heb je als het goed is drie stukken compleet en het enigst wat nog rest is deze aan elkaar te naaien..

..en je blok is af!


I hope this explanation was helpful in some way to someone?
If you have any questions please don't hesitate to contact me, feel free to ask.

Ik hoop dat ik met deze informatie iemand heb kunnen helpen?
Als iemand vragen heeft neem gerust kontakt op.

"Till next time!
Essie

2 comments:

 1. Dat is heel duidelijk Esther. Wat heb je er veel werk van gemaakt . Nou ga ik kijken of ik hier nu commentaar kan geven. Op je vorige post heb ik het twee keer geprobeerd,
  Lieve groet van Riet

  ReplyDelete
 2. Duidelijke uitleg, bedankt.
  Wij gaan met onze beegroep in maart starten met oze DJ blokjes.
  Ik ga iedereen je uitleg toesturen.
  Fine dag, Patricia

  ReplyDelete