Thursday, 30 July 2015

A start on the stars

Made a start with the stars for my new BOM , it is for our Bee and we will start it in sep/oct this year, so would like to be a few blocks in front of the rest..;))
Een begin gemaakt met de sterren voor mijn nieuwe blok van de maand voor onze Bee en we gaan ermee beginnen in sep/okt dit jaar, dus wil graag een paar blokken vooruitlopen..;))Every month there will actually be a choice of 2 different stars, this is the block I have chosen for part 1 of this BOM.
Around all the stars blocks there will be a background of little squares and rectangles and also mini stars.

Iedere maand staat er een ster centraal, of eigenlijk twee want er kan gekozen worden tussen 2 verschillende sterren, en hieromheen komt dan nog een achtergrond van allerlei blokjes en rechthoekjes en ook mini sterretjes.
Dit is de ster die ik gekozen heb voor het eerste deel van deze BOM
..and this is the star of my choice for part two, this one is a little smaller.
..en dit is mijn keuze voor deel 2, hij is een ietsje kleiner.
 

The finished quilt will be about 1 meter 50 square (not including the border) and will have 11 stars in total.
De uiteindelijke quilt wordt (zonder de rand) ongeveer 1 meter 50 in het vierkant en er komen in totaal 11 sterren in.These star blocks are lots of fun to make, just loving all these bright colours.  I'm now going to see what star to make for part 3 and what fabrics to use.
...so much fun!!
Deze ster blokken zijn echt erg leuk om te maken, en ben dol op deze vrolijke kleuren. Ik ga nu kijken welk blok ik ga gebruiken voor deel 3 en welke stofjes daar bij passen
...zo ontzettend leuk om te doen!!

Have a nice day and see you soon!

'till next time!
Essie


Saturday, 25 July 2015

Too long..

It has been too long since I last posted..more than a year. But I am back and will try my best to post more often!
Het is alweer veel te lang geleden sinds ik mijn laatste blog heb geschreven. Maar ik ben weer terug en hoop toch weer wat vaker te gaan bloggen!

Referring to my last post, I did finish the quilt (just in time). Had a lot of problems with the quilting, my machine kept skipping stitches. So frustrating, that meant stopping, unpicking en starting again...the quilt nearly went flying (out the window!) LOL
But it was worth it in the end as (to my big surprise) I was rewarded with a second prize  :)))

Om een link te maken naar mijn laatste bericht, ik heb de quilt af gekregen (net op tijd). Had erg veel last met het doorquilten, mijn machine bleef steeds steken overslaan. Heel frustrerend, telkens stoppen, uithalen en weer opnieuw...het scheelde niet veel of hij was gaan vliegen (uit het raam!) LOL
Maar het was het dubbel en dwars waard want tegen mijn verwachting in toch nog een tweede prijs gewonnen  :)))

All the awarded quilts went on tour and this year they went to Moscow, to my big surprise they had used a picture of my quilt in their catalogue. If any one can read Russian?..I would love to know what it says?? 

De prijswinnende quilts zijn dit jaar o.a. naar een quilt tentoonstelling in Moskou geweest, en tot mijn grote verbazing stond er in het catalogus boekje een foto van mijn quilt. Als iemand russisch kan lezen?..ik ben wel erg benieuwd naar wat er staat??But back to the present day...I have not been idle and am busy with this year's quilt for the OEQC. The theme is "The People" and I am making something with:

Maar nu weer terug naar het hier en nu...ik heb natuurlijk niet stil gezeten en ik ben alweer druk bezig met de quilt van dit jaar voor het OEQC. Het thema dit jaar is "Het volk" en ik ben iets aan het maken met:


Paperpiecing, these pieces have lots of tiny strips, and thus a lot of cutting..

Paper piecing, deze stukken hebben heel veel piepkleine stroken, levert dus ook heel veel snij- afval op...
This piece is also done with paper piecing..
Ook gemaakt met paper piecing..And it wouldn't be one of my quilts without a drawing in it, first drawn with a waterproof pen en then coloured in with Inktense pencils..

En het zou mijn quilt niet zijn zonder een tekening erin, eerst getekend met een watervaste pen en daarna ingekleurd met Inktense potloden..

Right now I have started the quilting, beginning with the center medaillon.

Ben nu begonnen met het doorquilten, als eerste het medaillon in het midden.

Meanwhile I have also started something completely different, I am preparing the new Block of the Month for our Bee, this time it is going to be a star quilt...but more on that next time!

Ben inmiddels ook begonnen met een heel ander project, ben de nieuwe Blok van de Maand aan het voorbereiden voor onze Bee, deze keer wordt het een sterren quilt...maar meer daarover volgende keer!

Have a nice day and see you soon!
'till next time!
Essie